Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Mrągowo przeważają siedliska lasowe. Średni wiek lasów na naszym terenie to 57 lat, a przeciętna zasobność wynosi 266 m sześć./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 78 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 17 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerka
 • 5 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 42 proc. – sosna, modrzew
 • 15 proc. –  świerk
 • 14 proc. – dąb
 • 17 proc. – brzoza
 • 6 proc. – olsza
 • 5 proc. – buk
 • 1 proc. – pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 15 proc. – I klasa
 • 20 proc. – II klasa
 • 29 proc. – III klasa
 • 14 proc. – IV klasa
 • 11 proc. – V klasa
 • 11 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • sosna – 287 m sześc./ha
 • świerk – 262 m sześc./ha
 • brzoza – 258 m sześc./ha
 • dąb – 169 m sześc./ha