Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  •     opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  •     analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  •     program ochrony przyrody,
  •     określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i   ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).


Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wyniki konkursu plastycznego "Grzybobranie"

Wyniki konkursu plastycznego "Grzybobranie"

Coroczny konkurs plastyczny rozstrzygnięty! Wśród 85 prac, które dostarczyły nam szkoły i przedszkola z terenu Nadleśnictwa Mrągowo jury wybrało najpiękniejsze prace. 

 

Kategoria "PRZEDSZKOLA" (wraz z klasami 0):

I miejsce Martyna Kaczmarczyk z Przedszkola Samorządowego w Kolnie

II miejsce Wojciech Nabakowski z Niepublicznego Przedszkola Krasnale w Warpunach

III miejsce Aleksandra Bogdańska z Niepublicznego Przedszkola Jacek i Agatka w Biskupcu

wyróżnienie Julia Samsel z Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie

 

Kategoria "KLASY I-III":

I miejsce Szymon Śliwiński z Szkoły Podstawowej w Warpunach

II miejsce Julia Kalinowska z Szkoły Podstawowej w Bożem

III miejsce Maria Olszewska z Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie

wyróżnienie Wiktoria Gofron z Szkoły Podstawowej w Szestnie

 

Dnia 13 listopada 2018 roku laureaci konkursy plastycznego „Grzybobranie”  wraz ze swoimi opiekunami przybyli do Nadleśnictwa Mrągowo. Po powitaniu gości i lekcji edukacyjnej na temat grzybów przeprowadzonej przez Nadleśniczego miało miejsce wręczenie nagród za najpiękniejsze prace. Po rozdaniu nagród odbyły się warsztaty dotyczące drzew leśnych występujących w Nadleśnictwie Mrągowo. Na zakończenie dzieci wraz z opiekunami własnoręcznie ozdobili bawełniane torby pomalowanymi liśćmi na kolory jesieni.

Bardzo dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok na kolejny konkurs plastyczny .