Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  •     opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  •     analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  •     program ochrony przyrody,
  •     określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i   ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).


Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Maleństwa znalezione w lesie

Maleństwa znalezione w lesie

Wszyscy wiemy, że nasionami dębu są żołędzie, a kasztany to nasiona kasztanowca. Wiemy też, że można z nich wyhodować drzewo. Ale jak wyglądają nasiona brzozy? Są maleńkie. Jedno nasionko jest wielkości 1mm. Dzięki temu, że jest leciutkie wiatr łatwo rozsiewa je porywając przy silniejszych podmuchach.

Ale jak zebrać takie maleństwa? Jakbyśmy chcieli je pozbierać z ziemi, tak jak żołędzie, potrzebowalibyśmy lupy i pęsety. Jest jednak inny sposób.

Nasiona brzozy dojrzewają na drzewie w kwiatostanach. Kiedy dojrzeją kwiatostan rozpada się i nasiona spadają na ziemię.  W Lasach Państwowych  nasiona zbiera się z najlepszych (czyli najzdrowszych , najbardziej żywotnych), specjalnie wybranych drzew (tzw. drzewa mateczne).  Jeżeli chcemy pozyskać te nasiona musimy je zebrać wchodząc na drzewo.  W tym tygodniu w Nadleśnictwie Mrągowo zebrano nasiona brzozy. Zadania podjęli się dwaj specjaliści, dla których wspinaczka jest codziennością. Byli zaopatrzeni w specjalistyczny sprzęt (liny, uprzęże, drabinki). Kiedy zbieracz wspiął się niemal na sam czubek drzewa zrywał w koronie kwiatostany. Na jednym drzewie zbieracz pracował co najmniej godzinę.

A po co nam te nasiona? Część tych nasion zostanie wysiana na szkółce leśnej. Dzięki temu kolejne pokolenia brzóz będą miały najlepsze cechy jakościowe. Druga część nasion zostanie przekazana do Leśnego Banku Genów w  Kostrzycy. Nasiona te będą tam przechowywane. Uchronimy w ten sposób geny najdorodniejszych drzew.