Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Mazurski Park Krajobrazowy

Został utworzony w 1977 roku i jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce, obejmującego wraz z otuliną ok. 723 km2 . Siedziba parku mieści się w miejscowości Krutyń.

Bogactwo gatunków roślin i zwierząt, różnorodne ukształtowanie terenu, a także liczne relikty tradycyjnej , mazurskiej zabudowy wiejskiej, sprawiają, że ruch turystyczny jest tutaj szczególnie wzmożony.

Przeczytaj więcej o parku