Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Mrągowo
Nadleśnictwo Mrągowo
89 741 22 36
89 741 22 37

ul. Warszawska 49
11-700 Mrągowo

Nadleśniczy
Jarosław Błyskun
89 741 22 36
Zastępca Nadleśniczego
Marcin Hińko
89 741 31 60
Główny Księgowy
Irena Skowron
89 741 28 32
Inżynier Nadzoru
Marcin Dzieża
600 347 296
Specjalista ds. pracowniczych
Elżbieta Tryniecka
89 741 30 13

Dział Gospodarki Leśnej

Ewa Pietrzak
Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 89 741 28 72, kom. 668 852 635
Aneta Bieńko
Specjalista ds. użytkowania lasu, ochrony p.poż. i łowiectwa
Tel.: 89 741 28 72, kom. 882 176 325
Grzegorz Mełgwa
Specjalista ds. marketingu
Tel.: 89 741 30 83, kom. 602 131 685
Sławomir Chodkowski
Specjalista ds. stanu posiadania i gospodarki gruntami
Tel.: 89 741 28 22, kom. 668 852 519
Natalia Majka
Specjalista ds. edukacji leśnej i ochrony przyrody
Tel.: 89 741 28 51
Paweł Wiewiorra
Specjalista ds. dzierżaw gruntów
Tel.: 89 741 25 87

Dział Finansowo-Księgowy

Anna Bladosz
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 89 741 29 81
Anna Szydlik
Księgowa ds. rozrachunków
Tel.: 89 741 29 81
Kamil Ambroziak
Księgowy ds. podatku VAT i zakupu materiałów
Tel.: 89 741 29 81
Tadeusz Łachacz
Księgowy ds. obrotu drewnem
Tel.: 89 741 23 85
Sylwia Warkowska
Księgowa ds. obrotu magazynowego, ZUS i podatku od dochodów osobistych
Tel.: 89 741 29 81

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Paweł Ulewicz
Sekretarz
Tel.: 89 741 23 08, kom. 660 731 209
Andrzej Demski
Specjalista ds. budowlanych i transportowych
Tel.: 89 741 25 87
Agnieszka Żbikowska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 89 741 25 87

Posterunek Straży Leśnej

Tadeusz Nosek
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 89 741 31 02, kom. 606 757 567
Zbigniew Dembowski
Strażnik Leśny
Tel.: 89 741 31 02, kom. 664 745 596